Leden


Wil jij ook lid worden van ons koor?

Kom dan eens een keertje kijken!
We repeteren elke dinsdag van 18.15 – 19.00 uur in de Vredeskerk in Wezep (muv vakanties).

sept 2015

Kinderkoor ‘de Merels’ is een interkerkelijk christelijk kinderkoor voor kinderen van 4 – 12 jaar. We treden ongeveer 1 x per maand op tijdens kerkdiensten en in instellingen of bij andere gelegenheden waarvoor we gevraagd worden.

Om alles goed te laten verlopen hebben we de volgende afspraken op een rijtje gezet

 

1. Na een proefperiode van 1 maand beslist u, samen met uw kind, of uw kind voor minimaal 1 jaar lid wil worden van het koor. Na deze proefperiode krijgt uw kind eenmalig een map en een keykoord. De map hoeft niet worden meegenomen tijdens een optreden.

2. Wanneer uw kind lid is van het koor, wordt het geacht bij elke repetitie en bij elk optreden aanwezig te zijn. Wanneer uw kind door ziekte of een andere dringende reden niet aanwezig kan zijn bij een optreden, wilt u dit dan even doorgeven aan de dirigent of secretaresse.

3. De repetitie tijden zijn elke dinsdagavond van 18.15 – 19.00 uur in de Vredeskerk te Wezep. Soms is de kerk door derden besproken en wordt er door bestuur dan tijdig bericht gedaan voor andere locatie.

M.u.v. vakanties . Graag op tijd aanwezig zijn. Ouders/verzorgers mogen na de proefperiode tijdens de repetities niet in de kerkzaal zitten. Deze mogen dan eventueel in de hal wachten.

Regelmatig kunt u tijdens kijkavonden een repetitieavond meemaken.

4. Optredens graag altijd in koorkleding, rood,wit,spijkerblauw en keykoord.

De koorleden hoeven geen collectegeld om te voorkomen dat dit op de grond terecht komt, U kunt als ouders wellicht iets extra’s in de collecte doen.

5. De contributie bedraagt € 6,00 per maand. De contributie wordt geïnd rond de 10de van de maand. Opzeggen van het lidmaatschap kan voor 1 december of voor 1 juni.

6. Voor de goede orde is het niet wenselijk om onder de repetities of tijdens een optreden naar het toilet te gaan.

7. Vanaf 4,5 jaar mogen de kinderen mee doen met optredens, na overleg met de dirigent.

8. Tijdens de repetities is het bestuur verantwoordelijk voor de kinderen die in de kerk zijn, niet voor de kinderen die zich buiten bevinden,als uw kind later is moeten ze in de kerkzaal gebracht worden

9. Alle belangrijke data en tijden van vakanties tot optredens , worden de kinderen op een nieuwsbrief meegegeven, zowel schriftelijk als digitaal. . Het is de bedoeling dat u zelf voor vervoer zorgt wanneer het koor ergens moet optreden. Lukt dit niet dan kunt u contact opnemen met de secretaresse of voorzitter . Voor ieder optreden wordt er een mail gestuurd hoe laat de kinderen aanwezig moeten zijn.

10. Tijdens een optreden zijn we te gast bij een kerk of instelling en zullen we daar rekening mee moeten houden . We verzoeken u fotograferen en filmen te beperken en rekening te houden met de geldende afspraken in kerken en instellingen. Overleg hierover met het bestuur.